Obavijest pri prikupljanju podataka

OBAVIJEST PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA

Sukladno vašoj privoli i na temelju zakonskih obveza (ispunjenja ugovora), voditelj obrade  o vama (ispitanicima te potencijalnim kupcima) prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke, i to:

– Ime i prezime,

– Adresa,

– OIB (u slučaju da zatražite izdavanje računa s OIB-om),

– Broj telefona i / ili mobitela,

– e-mail adresa.

Voditelj obrade:  Edenski vrt d.o.o., e-mail: alen385@yahoo.com, telefon: 098/763-686.

Pravna osnova obrade: zakonske obveze voditelja obrade te legitimni interes voditelja obrade.

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

Primatelji osobnih informacija kojima se podaci mogu prenositi su:

Prikupljeni osobni podaci se uslijed legitimnog interesa  – zadržavanje prava kupaca (pravo na popust za dugogodišnje kupce sl.), čuvaju trajno.

Osobni podaci nalaze se u ugovornom knjigovodstvenom servisu ili kod voditelja obrade.

Svim ostalim stranama ovi podaci se neće dostavljati, a u slučaju da budu zatraženi od neke treće strane, prosljeđivat će se samo uz izričitu pisanu privolu ispitanika (kupca).

U vezi osobnih podataka imate sljedeća prava:

–          zatražiti pristup osobnim podacima,

–          ispravak ili brisanje osobnih podataka,

–          ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika,

–          prigovora na obradu takvih,

–          prenosivost podataka,

–          prigovora nadzornom tijelu,

ali samo u onoj mjeri kojom se ne krše obveze zakonskih propisa iz područja obračuna poreza te drugih propisa koji određuju rokove čuvanja dokumentacije i sl..

Powered By OpenCart
Sadnice.info © 2022