Kontakt

Edenski vrt d.o.o.

Voćni rasadnik
Zrinski vrt 6 Virovitica

e-mail:

marijavt@yahoo.com

internet trgovina
Sadnice.info - Edenski vrt

033-721-979, tel
033-721-979, fax

098-271-416, mob
098-93-83-118, mob

Osnovni podaci:
Edenski vrt d.o.o. za voćarstvo i trgovinu
Edenski vrt d.o.o.
Zrinski vrt 6
33000 Virovitica
Hrvatska

Žiro račun: 2402006-1100646726 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)
OIB: 95260447775

Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Bjelovaru pod brojem MBS 010013896.
Iznos temeljnog kapitala: 70.400,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Marija Ojurović - direktor, Mijo Ojurović - član društva.