Naša vizija i misija

Vizija

Naša je vizija postati prepoznatljivi ponuđač kvalitetnog sadnog materijala u regiji i širem području Republike Hrvatske, a ujedno i vodeći subjekt u regiji na području ponude sadnog materijala.

Želimo razvijati poduzetništvo u poljoprivredi i želimo ga implementirati u okruženje.

Naša je misija..
 • kreirati okruženje za razvoj poljoprivredne poduzetničke kulture
 • ponuditi svom kupcu paket proizvod kojim će dobiti vrijednost koju nisu očekivali, a zadovoljni kupci ponavljaju svoje kupnje i dovode nove kupce
 • biti podržavajući mehanizam za razvijanje poduzetničkog duha koji se odnosi na najbolju praksu u razvoja malih i srednjih poduzeća u poljoprivrednoj grani
 • promovirati neovisne poduzetničke pothvate u društvu i status poduzeća kojima upravljaju vlasnici
 • promovirati mogućnost opstanka na tržištu, osiguranu konkurentnim prednostima (resursima nezagađenog tla, okoliša, radne snage…)
 • ukazati na potrebu obrazovanja, kako bi poljoprivrednik postao stručnjak, kako znanjima iz agronomije, tako i znanjima iz ekonomije i poduzetništva
 • usmjeravanje poduzetnika početnika na poticajne mjere Vlade RH i predpristupnih fondova EU
Mi možemo postati upravo to što ne postoji u našem okruženju. Možemo podržavati svoje kupce poslovnim planovima, konzultacijama i savjetima, fokusirani na mala poduzeća u poljoprivredi.

Zašto?

Procesi i restrukturiranja uglavnom nisu stvorili razvojne prilike za poljoprivredne poduzetničke pothvate
 • razvoj podupiruće okoline, uglavnom temeljen na birokraciji, u velikoj je mjeri još uvijek nezadovoljavajući i nije u potpunoj funkciji onih u čiju svrhu postoje
 • poduzetnička baza još uvijek je slaba
 • poljoprivrednikom – poduzetnikom se postaje zbog nužde, a ne zbog uočene poslovne prilike
 • glas poljoprivrednika - poduzetnika u javnosti još uvijek se nedovoljno čuje
 • imamo jaku bazu ideja
 • imamo dugogodišnje iskustvo, kompetentan kadar i kvalitetan proizvod.